Oferta

Wytwarzanie i regeneracja narzędzi skrawających

Nanoszenie powłok zabezpieczających na narzędzia do obróbki skrawaniem i formy odlewnicze: jednoskładnikowe, wielowarstwowe i gradientowe

Budowa ciągów technologicznych do nakładania powłok magnetronowych z wykorzystaniem zasilaczy korzystających z mocy krążącej

Budowa pojedyńczych urządzeń do nakładania powłok magnetronowych z wykorzystaniem zasilaczy korzystających z mocy krążącej

Budowa urządzeń próżniowych

Projektowanie i wykonawstwo maszyn i oprzyrządowania technologicznego

Projektowanie i wykonawstwo układów automatyki przemysłowej

Wdrożenie innowacyjnych technologii

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Obliczenia inżynierskie metodą elementów skończonych i inne

Prowadzenie i organizacja dokumentacji technicznej

Nadzór inwestorski i autorski wykonanych projektów

Wzornictwo przemysłowe

Ocena zdolności patentowej lub ochronnej wyrobu lub technologii

Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych

Zamknij menu