Wdrożenia

Linia do jonowegon napylania magnetronowego cienkich warstw na wielkogabarytowe powierzchnie szklane

Czyszczenie plazomowe elementów na linii produkcyjnej o ruchu ciągłym

Komora próżniowa do plazmowej modyfikacji folii

Naświetarka elastycznych obwodów drukowanych AX28 (konstrukcjia ramy do zestawiania)

Kompaktowa naświetlarka obwodów drukowanych PICO

Kompaktowa naświetlarka obwodów drukowanych NANO

Źródło światła skolimowanego LED do naświetlarki obwodów drukowanych

Podciśnieniowy stół obrotowy

Wiertarka współrzędnościowa z pomiarem cech geometrycznych wierconych otworów

Frezarka do obróbki wypływki po zgrzewaniu profili okien okrętowych

Stół obrotowo-przechyłowy do zalewania żol-żeli

Wyciskarka masy o dużej lepkości

Piec do wygrzewania żol-żeli

Giętarka CNC do profili ram okien okrętowych

Maszyna wytrzymałościowa do badania szkła na zginanie

Tokarka do obróbki bieżni podpór pieców rurowych

Mechanizm napędu rzeźby ruchomej Mistrza Twarowskiego na Starym Rynku w Bydgoszczy

Przyrząd do pomiaru grubości i pełzania fałdu skórnego

Automatyczna giętarka rurek aluminiowych

Urządzenie do sprawdzania szczelności zasuw i hydrantów wodociągowych

Zamknij menu